Search the databaseSearch this site


Thomes (Thomas) Jensen (mur) 

Thomes (Thomas) Jensen (mur)


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Fødsel  ca. 1428  Gravlev Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  • 1428 beregnet fødselsår. Må være født før 1430 da faren må være død i flg. Sostrups eierliste. Død 1510 eller 1511 i følge kilder, tidligst 1508. Kan da neppe være født særlig før 1425. [1]
  Kjønn  Mann 
  Død  1511 
  Begravelse  Viborg domkirke Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Person ID  I22  Kaas | Kaas
  Sist endret  11 Okt 2012 

  Far  Jens Ovesen (mur),   f. ca 1384,   d. før 1430 
  Mor  Gertrud Svendsdatter Udsen,   d. 1466 
  Gift  ca 1410  Ålborg Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Famile ID  F11  Gruppe-skjema

  Familie 1  NN Jensdatter Kaas (sparre) 
  Gift  før 1458 
  • Før "lavdagsbrevet" i 1459 til Thomes Jensen vedr. Kaas. [1]
  • Giftested Aalborg i følge kilder - uten henvisning til dokumentasjon.
  Barn 
  >1. NN Thomasdatter (mur),   f. ca 1460,   d. før 1523
  Sist endret  11 Jul 2010 
  Famile ID  F15  Gruppe-skjema

  Familie 2  Kirsten Mogensdatter Glob (Due),   f. ca. 1432, Damsgaard, Ovtrup, Thisted Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Gift  ca. 1449  Thisted Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Notater 
  • Mogens Pedersen Glob står oppført som eier av Damsgaard i 1435. Det kan tyde på at eierskiftet skjedde da, men det kan også være at han har overtatt gården tidligere.
   Thomes Jensen står oppført som eier av Damsgaard "ca 1450" i følge eieroversikten. Det må ha vært senere (ca 1460.) Dokumentasjon må sjekkes. [1]
  • Kirstens søster Maren var gift med en Ove Ovesen. Thiset mener at "Efter Navnet at dømme har denne Ove Ovesen vistnok været en nær Slægtning af Thomas Jensen." [3]
  Barn 
  >1. Mogens Thomesen (mur),   f. ca 1460, Damsgaard, Ovtrup, Thisted Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. Før 15 Apr 1521
   2. Niels Thomesen (mur),   d. e. 1520
  Sist endret  26 Aug 2011 
  Famile ID  F12  Gruppe-skjema

 • Notater 
  • Væpner.
   "I det 15 århundrede nævner D. Alt. væbnerne Jens Kaas [sparre, red anm.] og Thomas Jensen som ejere af Kaas".
  • I Trap; Danmark - Ovtrup sogn, står det:
   "En gd. Lindgård (1476 Lingorth) tildømmes 1476 Thomes Jensen til Kås og Damsgård."
  • Gravlev omtales som "Groløthgaard".
  • Et "lavdagsbrev" av 24 august 1459 fra Bertel Kaas (sparre) viser at Thomas Jensen etter et arveoppgjør da sto som eier av godset Kaas. Dette ble stadfestet av kongen i 1460.
  • Overdro godset Kaas i 1486 til sin datter NN Thomasdatter og Kristen Hvas. [2]
  • Thomes Jensen i Gravlev, var 1457 nærværende paa Viborg Landsthing, trættede 1459 med Bertel Kaas om sin Hustrus Arv, og skrives da til Kaas (Rødding H.), som Aaret efter blev ham tildømt, skrev sig 1461 til "Growløff" og beseglede da Skiftet efter Hr. Markvard Skiernov, gjorde 1464 paa sin Moders Vegne Lov paa al Sostrups Enemærke og skrives da til "Groælthgardh", 1466 udstedtes et Afkaldsbrev mellem hans Svoger Erik Hvas og ham, skjødede 1467 sex Gaarde i Rinds Herred [nordøst for Viborg] og Mors Sønder Herred til sin Farbrors Enke Fru Maren Mogensdatter, tog 1473-76 Laasebreve paa Kaas og fik 1476 Lovhævd paa Lingaard at være fri Eiendom til Damsgaard, som ikke andre end Mogens Persen (Globs) Arvinger havde Ret til, fik 1487 af Mariager Kloster en Gaard i Fjellerslev, som hans Hustrus Søster Fru Maren Mogensdatter havde givet til Klostret, udtog 1496 Stævning til alle, der kjendte sig Lod eller Del i Kaasgaard, at møde med deres Bevisning, fik 1500 af Hr. Poul Laxmand udlagt Del Gods i Bjerre Herred efter det Brev, denne havde givet hans Søn Mogens Thommesen, levede 18. Juli 1503, da han med sin nysnævnte Søn beseglede til Vitterlighed med Væbneren Jens Andersen i Movtrup, ja 1508, da han gav et Bol i Ørding [Morsø Sønder herred] til Dueholm Kloster. [2]
  • Står i eieroversikten for Sostrup gods oppført som eier sammen med halvbroren (?) Anders Nielsen fra 1464 (Niels Munks død?) til 1485. Fra 1485 står Niels Munk som eneeier. [1]
  • Ble kjøpt ut (?) av Sostrup gods av halvbroren i 1485. Kan se ut som han brukte pengene til å kjøpe fri evt. andre deleiere av Kaas som datteren fikk i medgift i 1486. Kan også ha vært deleiere på Damsgaard. [1]
  • "Thomas Jensen, der endnu 1464 nævnes "af" sin faders gård "Groløthgaard"..." [2]
  • Poul Laxmand (død 22. juni 1502) var dansk rigshofmester 1489-1502.
   Poul Laxmand var sin tids største godsejer med cirka 900 bøndergårde, hvoraf hovedparten befandt sig i Skåne. Han blev ridder og medlem af rigsrådet 1483. Efter at have været med på kong Hans' mislykkede undsætning af Stockholm i 1502 blev han dræbt i København af adelsmændene Ebbe Strangesen og Bjørn Andersen Bjørn. Drabsmændene blev dog ikke straffet, men Laxmand blev derimod 8. november samme år dømt for forræderisk forbindelse med Sverige og kongen blev tilkendt Laxmands omfattende gods. Sandsynligvis var Laxmand dog uskyldig i anklagen. [4]
  • Thomes Jensen Sehested er oppgitt å leve samtidig i samme område, død etter 1511 - tilsvarende Thomes Jensen (mur). Kan være forvekslinger mht. handlinger tillagt disse. [1]
  • I Hugo Munthe-Kaas' notater: "Thomas Jensen, der endnu 1464 nævnes "af" sin faders gård "Groløthgaard" [Gravlev], allerede 1459 var ejer af Kaas, som han havde erhvervet ved giftermål, fremgår af tvende orginale dokumenter, der endnu er i behold. Af det ene, af 24 august 1459, ses, at Bertel Kaas, en af hans hustrus slægtninge, havde erhvervet et lavsbrev over ham i anledning af den arveopgørelse, der havde fundet sted, og at Thomas Jensen derfor havde sendt sit bud til Kongen med et skiftebrev "mellem for'ne" Thomas Jensen og hans medarvinger på hans Hustrus vegne, begærende, at være i rette med Bertel Kaas om denne sag. Dette fandt kongen efter indholdet af det fremkomne skiftebrev i orden, og gendkaldte derfor det lavdagsbrev, der var givet Bertel Kaas. Det følgende år d. 25 sept. 1460 var Thomas Jensen og Bertel Kaas's skikkede for kongen og mange gode mænd på Kallundborg slot om den trætte, som var imellem, og fremlagede Thomas Jensen da "to skiftebreve lydende på Koosgaard i Rødingherred med Gods", hvilke fornævnte breve kongen dømte ved fuld magt, at Thomas Jensen og arvinger skulle nyde dem. (Efter F. Hvas. Familien Hvas IV p. 32)."

  • Fra De ældste danske Archivregistraturer:
   "En pergamendtz breff, Thamisz Jenszen aff Kaasz giffuer en boll thill Dueholms closter liggendis y Örding bye. Daterit 1508." [5]

  Navn:
  • Det fremgår enkelte steder - uten kildehenvisning - at Thomes Jensen tok navnet Kaas etter sin kone, NN Jensdatter Kaas av slekten med sparre i våpenet. Det er feil. [1]

 • Kilder 
  1. [S06] EMK (Admin).

  2. [S05] Danmarks Adels Aarbog 1917 - slekten Kaas (mur) .

  3. [S78] Thiset, A.; Bidrag til Oplysning om Slægtskabsforholdene mellem nogle danske Adelslægter af samme Navn.

  4. [S51] Wikipedia - dansk.

  5. [S165] De ældste danske Archivregistraturer - Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog.
   Bind 3, hefte 1 s. 189.

Hendelser i Thomes Jensens liv

Før 1410     Thomes foreldre, Jens Ovesen og Gertrud Udsen, blir gift.

1410           Først Gertud Udsen og senere samme år Jens Ovesen står oppført som eier av Sostrup gods på Djurs - hennes fedrenearv. 

1410-1428  Broren Ove Jensen født

Ca 1428      Thomes Jensen født [Mellom 1420 og 1430.] 

Før 1430     Søsteren Kirsten Jensdatter født [Før 1430 p.g.a. farens død senest 1430]

1429-1430   Faren Jens Ovesen død.

Ca 1430      Moren Gertrud Udsen giftet seg påny med Niels Stiegsen (Munk).

Etter 1430   Anders Nielsen (Munk) født - halvbror av Thomes Jensen.

Ca 1450      Thomes Jensen oppført som eier av Damsgaard. [Må være etter 1458 hvis Kirsten Glob var 2. hustru.]

1448-56       Thomes Jensen gift med NN Jensdatter Kaas (sparre)

1453            Ove Jensen er kannik i Ribe           

ca 1456       NN Thomesdatter født

1457           Thomes Jensen nærværende på Viborg Landsting.            

ca 1457       Hustruen NN Jensdatter Kaas (sparre) død

ca 1459       Thomes Jensen gift med Kirsten Mogensdatter Glob.

1459           "Lavdagsbrev" (brev med frist) fra Kongen for Bertel Kaas (sparre) til Thomes Jensen vedr. arveoppgjoret og godset Kaas. 

1460           Kongen stadfester Thomes Jensens eierskap vedr. Kaas.

1460-70     Sønnen Mogens Thomesen født.

1464-66     Moren Gertrud Udsen død. 1464 og 1466 angitt i kilder.              

1464          Thomes Jensen registrert som eier av Sostrup sammen med sin halvbror, Anders Nielsen (Munk). Thomes Jensen skriver seg fortsatt til Gravlev.

1466         Avkaldsbrev mellom Thomes Jensen og søsteren Kirstens mann, Erik Hvas. Thomes Jensens far, Jens Ovesen, hadde trolig pant i Ormstrup [- er koblet til Ormstrup i enkelte kilder].  Kan også være motsatt - et lån til Thomes Jensen, som han etter arven kunne gjøre opp.

1467         Thomes Jensen skjøtet seks gårder i Rinds herred og Mors Sønder Herred til "sin farbrors enke" Maren Mogensdatter. (Er det korrekte hustrus søster? - Se nedenfor. ) Trolig arveopprydning for Glob.                  

1468         Ove Jensen valgt som provincialminister (for Skandinavia) i Gråbrødreordenen

1473-76    Thomes Jensen tok "Laasebreve" på Kaas           

1476        Thomes Jensen fikk lovhevd på at Lingaard skulle være fri eiendom til Damsgaard som ikke andre enn Mogens Persens (Globs) arvinger hadde rett til. 

1477        Broren Ove Jensen død             

1483        Erik Hvas død - Kirsten Jensdatters ektemann                  

14xx       Hustuen Kirsten Mogensdatter Glob død

1485       Thomes Jensen ikke lenger eier av Sostrup. Halvbroren  Anders Nielsen (Munk) står oppført som eneeier. T.J. trolig solgt seg ut for å finansiere Kaas-godset

1486       Thomes Jensen overdrar godset Kaas  til datteren  NN (Kirsten?) og Kristen Hvas. Trolig medgift. Men Thomes Jensen står i kilder oppført som eier av Kaas 1460-1523 ("Thomes Jensen m.fl")             

1487       Thomes Jensen fikk (?) en gård i Fjellerslev (trolig i Mors Sønder) av Mariager Kloster  som hans hustrus søster Maren Mogensdatter hadde gitt til klosteret. Hvorfor?              

1480-95   Sønnen Mogens Thomesen gift med Gertrud Nielsdatter Kaas (sparre). I usikre kilder oppgitt 1494.                  

ca 1495   Sønnesønnen Erik Mogensen født. Usikkert hvor. Neppe før 1495 ettersom han fikk barn så sent som 1554.                

1496       Thomes Jensen - "tævning [stævning?] til alle, der kjendte sig Lod eller Del i Kaasgaard, at møde med deres Bevisning," (Trolig siste punkt vedr. "låsebrevet" eller for å kjøpe ut partshavere.)                 

e. 1499   Thomes Jensens søster, Kirsten Jensdatter døde.                

1500       Thomes Jensen: "...fik 1500 af Hr. Poul Laxmand udlagt Del Gods i Bjerre Herred efter det Brev, denne havde givet hans Søn Mogens Thommesen". [Uavklart.]

1500       Mogens Thomesen "nevnes". [Trolig vedr. Poul Laxmands gods]

Ca 1500  Margrethe Mogensdatter født. (Ikke etter 1502 - ble gift senest i 1520, trolig flere år tidligere, jfr. mannens prosess mot hennes far.)

1503      "Thomes Jensen: levede 18. Juli 1503, da han med sin nysnævnte Søn [Mogens Thomesen] beseglede til Vitterlighed med Væbneren Jens Andersen i Movtrup,"                

1503      Mogens Thomesen "skrives til Kaas" (Kilde Dansk Biografisk Lexicon). Bodde vel hos søsteren?                  

1504      Mogens Thomesen skrives "i Ness i et Vidne af Hellum Herredsthing" (DbL)

1509      Mogens Thomesen skrives "i Ness i forb. m. at han besegler at hans kapellan betenkes i fru Gyde Lauritsdatters testamente" (DbL)                  

1508      Thomes Jensen "gav et Bol i Ørding [Morsø Sønder] til Dueholm Kloster". Gjald kan hende pleie på gamle dager eller fremtidig gravplass?           

1510-11 Thomes Jensen død [Trolig anslått. Kan ikke være mer enn pluss-minus 3 år]

 

1460-70     Sønnen Niels Thomesen (Tamissen) født.

1461         Thomes Jensen beseglet et skifte etter Markvard Skiernov. Skrev seg da til Growløff (Gravlev)