Search the databaseSearch this site


Ove Bielke 

Ove Bielke[1]


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Fødsel  26 Okt 1611  Trondheim Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Kjønn  Mann 
  Død  29 Mar 1674  Trondhjem Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Begravelse  Østraat gravkapell, Ørlandet, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Person ID  I2490  Kaas | Bielke
  Sist endret  01 Sep 2012 

  Far  Jens Bielke,   f. 02 Feb 1580, Austråt, Ørland, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 07 Nov 1659, Sande, Østfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Mor  Sophie Brockenhuus,   f. 31 Okt 1587,   d. 06 Mar 1656 
  Gift  11 Okt 1610 
  Famile ID  F1022  Gruppe-skjema

  Familie 1  Maren Jensdatter Juel,   f. 23 Mai 1621, Aggershuus festning, Aggerhuus (Akershus), Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 17 Apr 1644, Christiania Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Gift  1643 
  Notater 
  • De var tremenninger. Ove Bielkes mormor, Dorothea Juel, var søster av Marens farfar, Herman Nielsen Juel. [3]
  Barn 
   1. Ide Sophie Bielke,   f. 10 Apr 1644,   d. 20 Sep 1665
  Sist endret  29 Des 2010 
  Famile ID  F1020  Gruppe-skjema

  Familie 2  Regitse Giedde,   f. 27 Sep 1629, Sem paa Eger Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1 Mar 1657, Bergen Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Gift  16 Mai 1647  Landskrone Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Barn 
   1. Maren Bielke,   f. ca 1648, Nørre Vosborg, Hjerm herred, Ringkøbing amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 15 Apr 1688
   2. Dorothea Bielke,   f. ca 1650,   d. 12 Apr 1691
  Sist endret  30 Sep 2012 
  Famile ID  F2305  Gruppe-skjema

  Familie 3  Helvig Lindenov,   f. 9 Apr 1635, Øvids kloster, Skåne Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 10 Apr 1678, Throndhjem, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  Gift  29 Nov 1660  København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Sist endret  01 Sep 2012 
  Famile ID  F2306  Gruppe-skjema

 • Kilder 
  1. [S170] Historisk Tidsskrift - norsk.
   2. rekke, bind 6.

  2. [S1] Danmarks Adels Aarbog, (Danmarks Adels forening).
   2000-2002

  3. [S06] EMK (Admin).

  4. [S170] Historisk Tidsskrift - norsk.

  5. [S208] Historisk tidsskrift (dansk).
   2. rekke, bind 6.

Omtale i (norsk) Historisk Tidsskrift, 2. rekke, bind 6:

Bielke, Ove, 1611-74, Norges Riges Kansler. O. B. til Østraat var ældste Søn af den ovennævnte norske Kansler Jens B. til Østraat og blev født i Throndhjem 26. Okt. 1611, men tilbragte dog den største Del af sin Barndom i det søndenfjældske Norge, hvor Faderen først beboede Elmgaard og siden Sande Gaard, begge i Smaalenene.

O. B. immatrikuleredes ved Sorø Akademi 1629 og vides 1633-34 at have studeret i Padua sammen med 2 af sine Brødre. Efter Hjemkomsten ansattes han i det kgl. Kancelli 1636 som Kancellijunker og kaldes 1638 kgl. Sekretær, i hvilken Stilling han forblev til 1. Jan. 1642, og ledsagede imidlertid Ambassadøren Christian Rantzau til Wien og Hannibal Sehested til Spanien, fra hvilken Rejse O. B.s Portræt findes stukket i Kobber i Madrid 1640.

Om Sommeren 1638 var han tillige med Lensherren i Stavanger, Henrik Thott til Boltinggaard, i Nordlandene for i Forening med de fra svensk Side udskikkede Kommissarier at besigtige de nylig opfundne Sølv- og Blyværker paa Grænsefjældene, navnlig for at afgjøre, til hvilket af Rigerne de retteligen henhørte.

1641 erholdt O. B. Bakke Kloster i Throndhjems Stift i Forlening (mod Afgift) og beholdt det til 1648; 1645-46 var han forlenet med Nordlandene (Salten, Senjen, Andenæs og Tromsø Len) og 1646-48 med Rejns Kloster, hvortil hørte Tuterøens Kloster og Vigsgodset.

Under Svenskekrigen 1643-45 var O. B. som en af Landkommissarierne og Krigskommissær i Jæmteland meget virksom til Landets Forsvar baade sønden- og nordenfjælds og fik efter Freden det Vidnesbyrd af Statholder Hannibal Sehested, at «han til kgl. Majestæts og Rigets Tjeneste er meget vel intentioneret og i alle Maader komporterer sig vel, med hvis udi e. k. Maj.s Navn hannem vorder befalet».

I Kong Christian IV’s sidste Levetid i Begyndelsen af Aaret 1648 blev O. B. forlenet med det betydelige Bergenhus Len, som han beholdt i 17 Aar, i de sidste Aar – efter Souverænitetens Indførelse – som Stiftsbefalingsmand, og var i denne Stilling særdeles
afholdt; i Konrektor Edvard Edvardsens «Bergens Beskrivelse» omtales han som «en Berømmelse og en Ære for sit Fædreland», og i den rimede Fortegnelse over Lensherrerne hedder det, at han var:
                 «I Fromhed gudelig, i Straffen ikke strænger,
                 Saa hver Mand havde set, han havde tøvet længer.»

I den nye Krig med Sverige (1657-60) tog han tillige med Brødrene Jørgen og Henrik sig med Iver af Landets Forsvar mod Carl Gustav og interesserede sig navnlig for Tilbageerobringen af sin Slægts Hjemstavn, Throndhjems Len, fra Svenskerne i 1658.

Endnu i Faderens levende Live, saaledes allerede 1638, skrives O. B. til Østraat, der var opladt ham som ældste Søn, og hvor han i 1655-56 opførte den efter Forholdene prægtige Hovedbygning, som endnu er bevaret. Paa Skiftet efter Faderen 1659 faldt ogsaa andre Gaarde paa hans Part, ligesom han ogsaa efterfulgte ham som norsk Kansler (udnævnt 8. Dec. 1660).

1661 var han tilstede ved arvehyldingen i Christiania, og 1663 opholdt han sig i længere Tid i Kjøbenhavn, hvor han, ligesom Brødrene Henrik og Jørgen, var blandt Corfits Ulfeldts Dommere, og hvor han ogsaa deltog i Bryllupshøjtidelighederne ved Prinsesse Anna Sophies Formæling med Kurfyrsten af Sachsen.

1666 forflyttedes O. B. til Throndhjem som Stiftamtmand og var allerede tidligere Gehejmeraad og Assessor i Statskollegiet og Højesteret; 1673 blev han Ridder af Danebrogsordenen, ligesom han oftere var Medlem af forskjellige kongelige Kommissioner.

Han afgik ved Døden i Throndhjem 29. Marts 1674 og var med sine 3 Hustruer begraven i det af ham selv opbyggede Gravkapel paa Østraat, hvorfra de først for en Snes Aar siden bleve fjærnede ved den daværende Ejers Vandalisme.

O. B. var gift 1. (1643) med Maren Juel, f. paa Akershus 23. Maj 1621, d. i Christiania 17. April 1644, en Datter af den norske Statholder Jens J. til Kjeldgaard; 2. (i Landskrone 16. Maj 1647) med Regitse Gjedde, f. paa Sem paa Eger 27. Sept. 1629, d. i Bergen 1. Marts 1657, Datter af Rigsadmiralen Hr. Ove G. til Tommerup; 3. (i Kjøbenhavn 29. Nov. 1660) med Helvig Lindenov, f. paa Øvids Kloster 9. April 1635, d. i Throndhjem 10. April 1678, Datter af Henrik L. til Øvids Kloster, Stiftamtmand i Fyn. Af første Ægteskab havde O. B. en Datter og af andet 2 Døtre, med hvis Børn hans Efterkommere imidlertid igjen uddøde.

O. B. var en velstuderet Mand med videnskabelige, især historiske, Interesser, hvorom bl. a. de af ham opsatte Indskrifter og Anevaabner paa Østraat noksom vidne, hvorhos han ligesom Faderen har givet sig af med at gjøre Vers. Han ses at have staaet i Forbindelse med flere af Samtidens Videnskabsmænd, der omtale ham som deres Beskytter og hjælpsomme Mæcen.

H. J. Huitfeldt-Kaas