Search the databaseSearch this site


Hans Lindenov[1]
Mann - 1568


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

Fra Dansk biografisk Lexikon 1887-1905;

"Lindenov, Hans Johansen, –1568, til Fovslet, var Broder til ovennævnte Anders og Christoffer. Faderen hed ligesom han, og da hins Dødsaar ikke kjendes, er det uvist, naar den ene forsvinder, og den anden begynder. Det var dog formodentlig ham, der 1534 deltog i den fynske Adels Hyldingsmøde i Hjallese Kirke og ved Nyborgs Indtagelse faldt i Grev Christoffers Hænder; men det maa da forudsættes, at han alt den Gang havde ægtet Rigborg Tinhuus til Julskov og derved var bleven fynsk Godsejer; først 1536 nævnes imidlertid hans Moder Enke. I hvert Fald var H. J. en fuldvoxen Mand 1537, og snart træffes nu hans Navn i Rækken
af de velstaaende Adelsmænd, som Gang efter Gang, bl. a. under Syvaarskrigen, maatte forstrække Kronen med Penge mod som Pant at erholde større eller mindre Len. Han havde saaledes fra Hindsgavl i Pant fra 1546-60, da Broderen Christoffer indløste dette Slot fra ham; 1562 fik han Alling Kloster og 1566 Hundsbæk, ham som han begge beholdt uafløst til sin Død. Ellers var han 1540-46 Høvedsmand paa Kjærstrup og paa Silkeborg fra 1560 til sin Død, som indtraf 27. Sept. 1568 i Kjøbenhavn. Baade han og hansovennævnte Hustru (d. 2. Juni 1572) hørte til de hyppige Gjæster ved festlige Lejligheder ved Hove, ligesom han var en meget brugt Mand i mindre offentlige Hverv. I Syvaarskrigen synes han ikke at have deltaget (han fik 1565 med nogle faa andre Adelsmænd udtrykkelig Ordre til at blive hjemme), men hans Tjeneste benyttedes ved Udskrivning af Mandskab osv."