Search the databaseSearch this site


Jørgen Vind[1]
Mann 1593 - 1644


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Fødsel  7 Jul 1593  Roskilde Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Kjønn  Mann 
  Død  17 Jul 1644  København Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Person ID  I5289  Kaas | Vind
  Sist endret  24 Apr 2012 

  Far  Jacob Vind,   f. 1544, Grundet, Hornstrup sogn, Nørvang herred. Vejle amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 14 Apr 1607, Roskilde Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Mor  Else Høeg (Banner),   d. 16 Jan 1649 
  Famile ID  F1445  Gruppe-skjema

  Familie  Ingeborg Ulfstand,   f. 10 Mai 1598, Häckeberga slott, Genarp, Skaane Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 21 Aug 1652, Ellinge, Sallerup, Malmöhus Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Gift  27 Aug 1620  Malmø, Skaane Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Barn 
   1. Holger Vind,   f. 31 Mai 1623, Gunderstrup, Luggude, Skaane Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 5 Jun 1683, København, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   2. Hak Vind,   f. 27 Apr 1626, Gundestrup, Luggude, Skaane, Sverige Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   3. Anne Vind,   f. 16 Feb 1628, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   4. Elisabeth Vind,   f. 9 Sep 1629, Roskilde, Sjælland Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  >5. Joachim Friderich Vind,   f. 11 Mar 1634,   d. 3 Jun 1687, Trondhiem, Sør-Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   6. Christian Vind,   f. 22 Sep 1637, Helsingør Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 29 Sep 1686, Vernøya kloster, Hordaland Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  Sist endret  30 Sep 2012 
  Famile ID  F2164  Gruppe-skjema

 • Notater 
  • "Til Grundestrup (i Skaane
   Gik først i Roskilde, dernæst fra 1603-7 i Sorø Skole, studerede siden med den lærde Casper Bartholin som Hovmester i Wittenberg og Jena og bereiste Tyskland, Frankrig, Sveits og Holland, hvor han i nogen Tid tjente under Prinsen af Oranien, men tog 1612 hjem for at tage Del i Krigen mod Sverig, bereiste efter Freden atter Frankrig, drog saa atter hjem, tjente 1616-20 i Kancelliet, 1620-24 som Skibschef, 1627-43 Rentemester, s. A. forlehnet med et Virakie i Roskilde, 1628-34 med Romdalens Lehn, 1634-41 med Herresvad Kloster, 1640 Rigsraad, 1641 Lehnsmand paa Dragsholm, 1643 Rigsadmiral, blev 1. Juli 1644 saaret i Slaget paa Kolberger-Heide og ? 17 Juli s. A. i København af sit Saar.
   Han blev brugt i flere udenrigske Sendelser, bl. a. 1626 til Nederlandene for at hverve Ingeniører, 1640 til Sverig, 1641 til Stade og 1643 til Gottorp."

 • Kilder 
  1. [S1] Danmarks Adels Aarbog, (Danmarks Adels forening).

(Hentet fra Dansk biografisk leksikon 1932-1944)

Vind, Jørgen, 1593—1644, Rentemester og Rigsadmiral. F. 7. Juli 1593 i Roskilde, d. 17. Juli 1644 i Kbh., begr. i Frue K. Broder til Iver V. (s. d.). Gift 27. Aug. 1620 i Malmø med Ingeborg Ulfstand, f. 16. Maj 1598 paa Bosø Kloster, d. 21. Aug. 1652 paa Ellinge, begr. i Frue K., D. af Holger U. til Hikkebjerg (1565-1609) og Anne Skovgaard (d. 1645).

J. V. gik først i Roskilde Skole og derefter 1603—07 paa Sorø. 1607 rejste han med Broderen Iver til Universiteterne i Rostock, Wittenberg og Jena og derpaa over Schweiz til Frankrig, hvor han især opholdt sig i Orleans og bl. a. var en Del sammen med Caspar Bartholin (s. d.). 1609 var han en kort Tid hjemme, men gjorde derpaa to Aars Krigstjeneste under Prinsen af Oranien og kom 1612 hjem for at deltage i Kalmarkrigen. Efter et Aars Ophold i Norge tog han igen til Udlandet og var to Aar i Paris. 1616 kom han hjem og blev Sekretær i Kancelliet og var s. A. til Stede ved Hyldingen i Slesvig. 1620 var han Medlem af den Kommission, der paa Island skulde undersøge Lensmanden Herluf Trolle Daas (s. d.) Forhold, og blev ved sin Hjemkomst Skibschef indtil 1624. Som saadan var han paa Togt til Rusland 1621 og til Weseren 1623. 1626 rejste han til Holland for at hverve Officerer, men vendte 1627 tilbage til Civiltjenesten og blev Rentemester indtil 1643.

Som Len fik han først et Vikarie i Roskilde, 1628—34 Romdalen og 1634—41 Herrisvad og endelig til sin Død Dragsholm.

1640 blev han optaget i Rigsraadet og sendtes i Dec. som Gesandt til Stockholm, hvor han forgæves søgte at formaa Sverige til at indlade sig i Fredsunderhandlinger med Kejseren under Christian IV.s Mægling. Skønt hans personlige Optræden her havde været lidet heldig, og skønt han forlod Stockholm uden formelt at tage Afsked, og trods sine svigtende Sprogkundskaber brugtes han dog til endnu et Par diplomatiske Sendelser, idet han i Efteraaret 1641 forhandlede med Nederlændernes Gesandter i Stade og 1643 førte Forhandlinger paa Gottorp. I Juni 1641 var han imidlertid vendt tilbage til Marinen, idet han førte Tilsyn med Arbejdet paa Holmen og med Flaaden ved Kbh., og i April 1643 blev han Rigsadmiral.

I Anledning af det paatænkte Angreb paa Hamburg sejlede han med Flaaden til Elben, og dens Ankomst bidrog til, at Hamburg sluttede Forlig med Danmark. Da Torstenssonkrigen udbrød, fik han sammen med Corfitz Ulfeldt (s. d.) Inspektionen over Krigsforanstaltningerne paa Sjælland, samtidig med at han arbejdede paa Flaadens Udrustning. I April 1644 sejlede han med en Eskadre, der havde Kongen om Bord, til Gøteborg, som han forgæves søgte at blokere, hvorpaa han gik til Flekkerø. Da man i Maj fik at vide, at Svenskerne i Holland udrustede en Flaade, sendtes han til Kbh. for at fremskynde Hovedflaadens Udrustning. Han udfoldede stor Energi og sejlede 29. Juni som Chef for den første Eskadre til Østersøen, hvor han med Bravour deltog i Slaget paa Kolberger Heide 1. Juli, da han blev haardt saaret. 2. Juli holdt han Krigsraad paa sit medtagne Skib »Patientia« og besluttede med saarede og døde at gaa til Kbh., hvortil han kom 4. Juli. Fjorten Dage senere døde han af sine Saar.  

J. V. ejede Harrestedgaard og fik med sin Hustru Gundestrup i Skaane.

Malerikopier paa Ledreborg, Halsted Kloster (Kopi af C. C. Andersen) og Sanderumgaard. Stik af Simon de Pas 1645.

Danmarks Adels Aarbog, LVIII, 1941, II, S. 74 f. Dsk. Saml., 1. Rk., IV, 1868—69, S. 2 ff.; VI, 1870—71, S. 264 f. A. Larsen: Dansk-norske Heltehistorier 1536—1648, 1893, S. 151—59. H. D. Lind: Christian IV. og hans Mænd paa Bremerholm, 1889, S. 46 ff. P. F. Suhm: Nye Saml., III, 1794, S. 216. Chr. Bruun: Slaget paa Kolberger Heide, 1879. C. E. Brochmand:
Ligprædiken over Jørgen Vind, 1645. Hans H. Fussing (J. A. Fridericia)