Search the databaseSearch this site


Christian Bielke[1]
Mann 1645 - 1694


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Fødsel  8 Feb 1645  Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Kjønn  Mann 
  Død  13 Jan 1694  København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Person ID  I5570  Kaas | Bielke
  Sist endret  15 Jul 2012 

  Far  Hans Bielke,   d. 1663 
  Mor  Anne (Olufsdatter) Rytter 
  Famile ID  F2285  Gruppe-skjema

  Familie 1  Judithe Cathrine Skade,   f. 1649,   d. 1678  [1
  Gift  1675  [1
  Sist endret  15 Jul 2012 
  Famile ID  F2280  Gruppe-skjema

  Familie 2  Marie Sophie Bielke,   f. 8 Jan 1657,   d. 1 Feb 1686, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Gift  1680  [1
  Sist endret  15 Jul 2012 
  Famile ID  F2279  Gruppe-skjema

  Familie 3  Vibeke Juel,   f. 1672,   d. 1735  [1
  Gift  1687  [1
  Sist endret  15 Jul 2012 
  Famile ID  F2283  Gruppe-skjema

 • Kilder 
  1. [S2] Dansk biografisk Lexikon 1887-1905, Carl Frederik Bricka , (http://runeberg.org/dbl).

Bielke, Christian,1645-94, Søofficer, født 8. Febr. 1645 i Norge. Faderen Hans B. til Saxlund, Moderen Anne Olufsdatter Rytter.

Blev 1666, efter Aaret i Forvejen at have været i Holland, Lieutenant og to Aar senere Kapitajn, hvorefter han indtil 1672 førte Skib paa Ostindien, ved hvilken Lejlighed han bragte Gaver fra den danske Konge til Kongen af Bantam.

I de nærmest paafølgende Aar førte han forskjellige Orlogsskibe, blev i 1675 med Orlogsskibet «Christianus Qvartus» underlagt Cort Adelers Kommando, Aaret efter forfremmet til Schoutbynacht og var som saadan Deltager i Gullands Erobring af Niels Juel, paa hvis Vegne han afsluttede Konventionen med Øens kommanderende, Grev Oxenstjerna, om Gullands og Fæstningen Visbys Overgivelse.Senere hen samme Aar deltog han i Søslaget ved Øland 1. Juni og blev for sit gode Forhold ved disse Lejligheder forfremmet til Viceadmiral, kun 31 Aar gammel.

1677 førte han Eskadre fra Orlogsskibet «Kurprinsen», først under Tromp, senere under Niels Juel, og deltog i. Juni i Slaget paa Kolberger-Heide samt Maanedsdagen derefter i Slaget paa Kjøge Bugt, i førstnævnte erobrede han det svenske Orlogsskib «Kalmar Kastel» og i det sidste «Julius Cæsar», og gik endelig i Slutningen af Aaret paa Brandskatning i Smaaland. Aaret derefter førte B. samme Skib og deltog med dette i Niels Juels Landgang paa Rygen; efter sin Hjemkomst blev han Medlem af Admiralitetskollegiet.

B. havde senere et Par selvstændige Overkommandoer, saaledes 1679 me(i IJ Orlogsskibe i Østersøen og siden med en anden Flaadeafdeling paa Elben ud for Glückstadt for at opbringe hamborgske Priser. 1683 udnævntes han til Admiral og dekoreredes Aaret efter med Danebrogsordenen. 1689 var B. paa ny Eskadrechef under Juel.

Han døde 13. Jan. 1694 i Kjøbenhavn som Herre til Basnæs og Edelgave og begravedes i Roskilde Domkirke. Han var 3 Gange gift, 1. (1675) med Judithe Cathrine Skade, f. 1649 d. 1678; 2. (1680) med Sophie Marie Bielke (Datter af Rigsadmiral Henrik B. og Enke efter Claus Krabbe), f. 1657 d. 1686; 3. (1687) med Admiral Niels Juels Datter Vibeke J., f. 1672 d. 1735, der senere giftede sig med Generallieutenant Gregers Juel.

Lützow, Hist. Efterretn. om danske Søe-Officierer I.
Danmarks Adels Aarbog 1887, S. 65.

 

C. With.