Search the databaseSearch this site


Ulrich Christian Kaas (mur) 

Ulrich Christian Kaas (mur)[1, 1]


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Fødsel  21 Apr 1729  Christianshavn, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Dåp  26 Apr 1729  Holmen kirke, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  Kjønn  Mann 
  Død  22 Mar 1808  København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  • Rettet i "Dansk biografisk Lexikon - Rettelser og Tilføjelser". Hugo M-K's slektstavle hadde registrert 22. feb 1808. [4]
  Begravelse  29 mars 1808  Holmen kirke, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  Person ID  I729  Kaas | Kaas
  Sist endret  13 Nov 2011 

  Far  Ulrich Kaas (mur),   f. 4 Okt 1677, Hastrup, Tyregod sogn, Nørvang herred, Veile amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 28 des 1746, Sandviggaard, Nørre Herlev sogn, Frederiksborg amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Mor  Mette Sørensdatter Matthisen,   f. aug-oct 1694, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 11 Apr 1770, Amaliegaden, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Gift  1726 
  Famile ID  F205  Gruppe-skjema

  Familie  Friderice Amalie Charisius,   f. 23 Des 1749, Ormslev sogn, Ning herred, Århus amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 18 Mar 1828, Aabenraa sogn, Rise herred, Aabenraa amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Gift  06 Okt 1766  Ormslev kirke, Ning herred, Aarhus amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [6
  • Dobbeltbryllup med Frederikke Amalias storesøster Christiana som giftet seg med Friderich Michael Krabbe. [6]
  • Dansk biografisk Lexikon har oppgitt 1768 - som altså er feil. [6]
  Notater 
  • Friderices mor Kirstine var niese av Anna Vind Banner og Vilhelm Frederik baron Gyldencrone.
  Barn 
  >1. Kirsten (Kirstine) Kaas (mur),   f. 5 Jan 1769, Constantinsborg, Ormslev sogn, Ning herred, Aarhus amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 30 des 1841
   2. Ulrik Christian Kaas (mur),   f. 13 Okt 1770, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 15 Nov 1792
  >3. Augusta Matilda Andrea Kaas (mur),   f. 24 okt 1777, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 10 des 1865
  Sist endret  08 Mar 2011 
  Famile ID  F290  Gruppe-skjema

 • Notater 
  • 1749 Sekondlieutenant i Marinen
   1755 Premierlieutenant
   1758 Kapitajnlieutenant
   1763 Kapitajn
   1770 Kommandørkapitajn
   1781 Kommandør
   1790 Kontreadmiral
   1797 Viceadmiral
   1804 virkelig Admiral.

   1771 udnævntes han "derhos" til Generaladjudant og 1780 til Kammerherre.
  • "Blev secondløjtnant i søetaten 6/2-1753 og premierløjtnant 31/3-1755 og kaptajnløjtnant 21/12-1758 herefter kaptajn 18/8-1763 og kommandørkaptajn 8/3-1770 kommandant 31/12-1781 og kontraadmiral 31/7-1790, viceadmiral 22/12-1797 og admiral 6/4-1804. Han blev kammerherre 1/3-1780 og kommandant ved toldboden i København og siden generaladjudant." [3]
  • Under Opholdet paa Saffys Red sammen med de andre li! Marokko sendie Skibe, opslod der den 3. Juli 1753 ved Uforsiglighed Ild i Tømmerman dens Kammer paa Fregatten »Falster«, hvis Chef var den foran nævnte Hooglant. Ilden udbredle sig ustandseligt til hele Skibet og naaede efter 3 Timers Forløb Krudtbeholdningen, saa at Skibet sprang i Luften. 132 Mand omkom, blandt dem dog ikke Chefen, der tilfældigl var om Bord i et andet Skib i Anledning af en Festlighed paa samme. Det skyldtes den senere Admiral U. C. Kaas x) at de andre Skibe ikke kom til at Ude nogel. Han var af en Hændelse kommen om Bord i »Falster«, da Ilden udbrød. Det lykkedes ham at faa Skibet under Sejl for at afvende Faren for de andre. Først efter 2 Timers Forløb lykkedes det ham at blive reddet sammen med 40 Mand ved den Uforfærdethed og Dygtighed, der ud vistes af den daværende Kadet H. Schiönnebölle, som til Belønning kort efter udnævntes til Sekondløjtnant.
   (Kilde: Geografisk Tidsskrift, Bind 22 (1913 - 1914): "De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika." Af Oberst Emil Madsen)
  • U. C. Kaas 3) sendtes 1779 som Chef for Orlogsskibet »Holslen« lil Kap for al føre en Konvoi hjem og bringe Forstærkning til Kolonierne i Guinea. Paa Rejsen døde 84 Mand af Besætningen, og der blev derfor befalet anslillet Undersøgelser om hans Forhold. Følgen blev, at han fri kend tes, men lillige, al Besælningens Behandling og Bespisning derefter belydeligt forbedredes.
   (Kilde: Geografisk Tidsskrift, Bind 22 (1913 - 1914): "De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika." Af Oberst Emil Madsen)

 • Kilder 
  1. [S20] Dåpsprotokoll scannet.

  2. [S2] Dansk biografisk Lexikon 1887-1905, Carl Frederik Bricka , (http://runeberg.org/dbl).

  3. [S05] Danmarks Adels Aarbog 1917 - slekten Kaas (mur) .

  4. [S06] EMK (Admin).

  5. [S18] Begravelsesprotokoll scannet .

  6. [S21] Vigselsprotokoll scannet.

Omtale i Dansk biografisk Leksikon (utg. 1887-1905):

Kaas, Ulrik Christian, 1729-1808, Søofficer, Søn af foran nævnte Admiral Ulrik K. og født 21. April 1729, blev 1749 Sekondlieutenant i Marinen, 1755 Premierlieutenant, 1758 Kapitajnlieutenant, 1763 Kapitajn, 1770 Kommandørkapitajn, 1781 Kommandør, 1790 Kontreadmiral, 1797 Viceadmiral og 1804 virkelig Admiral.

1771 udnævntes han derhos til Generaladjudant og 1780 til Kammerherre. 1760 ansattes K. som Interimsekvipagemester ved Dokken, men havde samtidig med denne Stilling en Del Udkommandoer som Fregatchef indtil 1765. Han deltog 1770 som Chef for Linjeskibet «Mars» i Schoutbynacht F. C. Kaas’ mislykkede Togt til Algier og 1773 i sammes Togt til Østersøen som Chef for Linjeskibet «Ebenezer».

Efter en Del andre Togter udsendtes K. 1779 som Chef for Linjeskibet «Holsten» til Kap for der fra at konvoiere hjemadvendende Ostindie- og Kinafarere samt for at afgive Forstærkningsmandskab til de danske Kolonier i Guinea, som Hollænderne den Gang havde fortrædiget. Paa denne Rejse døde 84 Mand af Besætningen, i hvilken Anledning man efter Skibets Hjemkomst lod anstille Undersøgelser af K.s Forhold. Følgen af disse blev, at han frikjendtes for Skyld, men at Besætningernes Behandling og Bespisning herefter væsentlig forbedredes.

1778, da Kommandør Walterstorff overtog Stillingen som Holmens Chef, ansattes K. i hans Sted som virkelig Ekvipagemester paa Nyholm og blev samtidig Kommitteret i Konstruktionskommissionen. Efter nok en Udkommando i 1782 overtog han 1788 Kommandoen over Sødefensionen paa Kjøbenhavns Red, men aftraadte kort efter igjen fra dette Hverv for at blive Kommandant paa Toldboden, i hvilken Stilling han forblev indtil sin Død, 22. Marta 1808.

Ulrik C. Kaas blev 1768 gift med Frederikke Amalie Charisius (f. 29. Dec. 1749 d. 18. Marts 1828), Datter af Konferensraad Const. Aug. C